Aviso legal

Información do Titular

 • Denominación Social: Federación de Librarías de Galicia
 • Nome Comercial: Federación de Librarías de Galicia
 • CIF: V15038458
 • Enderezo: Rúa República El Salvador, 28 1º, 15701 Santiago de Compostela
 • Teléfono: 0034981599958
 • Email: axenda@librarias.org

Condicións de uso

Federación de Librarías de Galicia, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a tódolos usuarios do sitio web respecto ás condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí incluídas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.

O usuario comprométese a facer un uso apropiado dos contidos e servizos que se ofrecen no sitio web, e con carácter informativo pero non limitativo, a non empregalos para:

 • Incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á orde pública.
 • Difundir contidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos.
 • Provocar danos físicos ou lóxicos no sitio web, o dos seus provedores, ou de terceiras persoas.
 • Tentar acceder e no seu caso, manipular, contas de correo ou zonas de administración sen autorización expresa.

Queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, de forma total ou parcial, dos contidos deste sitio web, sen autorización expresa do titular.

O titular se reserva o dereito a modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose abondo coa publicación no sitio web do titular.

As condicións de uso do sitio, así como o contido deste aviso legal, ríxense conforme á lexislación española. O usuario se somete á resolución de calquera litixio ante os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

Tratamento de datos de carácter persoal

Federación de Librarías de Galicia cumpre coas directrices da Directiva 2000/31/CE e o Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679.

 • Os datos que nos facilita son tratados e incorporados a un tratamento coa finalidade de atender os servicios solicitados por vostede, así como poder proceder á facturación dos mesmos.
 • Os datos son tratados baixo a base legal de dar cumprimento á prestación de servizos solicitada pola súa parte.
 • Os seus datos serán conservados mentres se manteña vixente a relación contractual polo menos durante 5 anos de acordo coas normas tributarias.
 • Os seus datos non serán comunicados a terceiros fóra dos supostos legalmente previstos.
 • Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais e polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Tamén pode portar os seus datos a outro Responsable, opoñerse a todo ou parte do tratamento e limitar o uso dos seus datos persoais. No caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos.
 • O usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación a través de correo electrónico na dirección axenda@librarias.org.

Limitacións de responsabilidade

 • O titular non se fai responsable do contido dos sitios correspondentes ás ligazóns externas incluidas no sitio web.
 • O titular non se fai responsable ante a posible caída do servidor, virus, ou calquera tipo de malfuncionamento do sitio por causas alleas ao titular.
 • O titular non se fai responsable do uso fraudulento que poidan facer terceiras persoas dos contidos ou elementos tecnolóxicos dispostos no sitio web.

Propiedade Intelectual e Industrial

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas, logotipos, arquivos de audio e vídeo, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos, atópase protexida polas leis sobre propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.